Projecten

Procedures.
Procedures die leiden tot gewenste veranderingen van de huidige bestemming.

 
Ruimtelijke plannen.
Het opstellen van  bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, ruimtelijke motivaties en toelichtingen op principeverzoeken.
Vergunningen.
Bijvoorbeeld een aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit ruimtelijk strijdig gebruik.
Zienswijzen, inspraakreacties.
Bijvoorbeeld over bestemmingsplannen
Plan-economische en planologische verkenningen.
Bijvoorbeeld bij voorgenomen investeringen, bij aanbestedingen.

In alle gevallen wordt de cliënt eerst geadviseerd over mogelijkheden en kansen, waarbij een eerlijke analyse wordt gegeven.

Hieronder vindt u wat informatie over enkele van door ons uitgevoerde projecten:

 1.  Het opstellen van een wijzigingsplan ten behoeve van het realiseren van een woning met kantoor, gemeente Hollands Kroon.
 2. Het opstellen van een zienswijze tegen het bestemmingsplan Dorpskernen van de gemeente Medemblik, wat er toe geleid heeft dat de opdrachtgever een recreatiewoning – bestemming krijgt.
 3. Het opstellen van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan Hippolytushoef  van de gemeente Hollands Kroon, wat er toe geleid heeft dat de opdrachtgever een woonbestemming heeft gekregen en een woning kan realiseren.
 4. Het voeren van diverse procedures voor het aanvragen van planschade.
 5.  Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het realiseren van een nieuwe woonlocatie, gemeente Langedijk (Sint Pancras).
 6. Het opstellen van een wijzigingsplan (bestemmingsplan ’t Vennetje 11 te Sint Pancras) voor het realiseren van een nieuwe woning, gemeente Langedijk.
 7. Het opstellen van een wijzigingsplan (bestemmingsplan Kabelrijs nst 60 te Sint Pancras) voor het realiseren van een nieuwe woning, gemeente Langedijk.
 8. Het opstellen van meerdere omgevingsrecht-analyses ten behoeve van mogelijke investeringsbeslissingen.
 9. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een woning aan de Kanaaldijk te Koedijk, gemeente Alkmaar.
 10. Het bijstaan van opdrachtgevers in een aanschrijvingsprocedure en het voeren van verweer bij de bezwaarschriftencommissie.
 11. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor het kunnen realiseren van een nieuwe woning in Hippolytushoef, gemeente Hollands Kroon.
 12. Het bijstaan van opdrachtgevers in een proces van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (Ruimtelijke ordening, civiele techniek, contracten, etc.).
 13. Het opstellen van een ruimtelijke motivatie voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning van een maatschappelijk gebouw in vier woningen in Niedorp, het bijstaan van opdrachtgevers bij gesprekken met de gemeente en het adviseren over contracten.
 14. Het begeleiden van een melding  asbest sloop in Hippolytushoef.
 15. Het opstellen van een ruimtelijke motivatie voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het transformeren van een maatschappelijke bestemming in een woonbestemming in Middenmeer.
 16.  Het maken van een bestemmingsplan voor twee nieuw te bouwen woningen in Hippolytushoef.
 17.  Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een woning in Uitgeest.
 18.  Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren van een nieuw visrestaurant Den Oever.
 19.  Een ruimtelijke procedure voor een nieuw bedrijfsgebouw op Wieringen.
 20.  Een bestemmingsplan voor woningbouw in Heiloo.
 21.  Een Aerius berekening met voortoets voor een aanvraag voor een uitbreiding van een bedrijfsgebouw in Wieringerwerf.
 22.  Een ruimtelijke onderbouwing  voor een werkplaats en ontmoetingsruimte voor de historische schepen op Wieringen voor de Stichting ONEW
Het realiseren van vier nieuwe woningen op een voormalige bedrijfsbestemming in Heiloo

Reacties zijn gesloten.